Cerattepe ve Genya Dağı’nda Planlanan Madencilik Faaliyetlerinin Doğal Kaynaklar Üzerine Etkileri Hakkında Rapor

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

Orman Mühendisleri Odası’nın 09.05.2013 tarih ve 111/1 Sıra No.lu Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilen Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ (Başkan), Prof. Dr. Devlet TOKSOY, Doç. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZALP ve Yrd. Doç. Dr. Bülent TURGUT’tan oluşan heyet, konu ile ilgili gerekli arazi ve büro çalışmalarmı tamamlayarak aşağıdaki raporu düzenlemiştir.