ARTVİN VALİLİĞİ İL PANDEMİ KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere 2020 yılı başından itibaren bütün dünyayı tehdit etmeye başlayan ve Mart ayı itibariyle ülkemizde de etkisini gösteren Coronavirüs bütün dünyada derin bir yıkıma yol açmaya devam ediyor. Büyük bir hızla bütün dünyaya yayılan virüs salgını binlerce ölüme sebep olduğu gibi çok hızlı yayılan bir virüs olması sebebi ile ülkelerin sağlık sistemlerini çökerterek çaresiz bırakıyor. Henüz bir aşısı bulunmamış olması sebebi ile salgının önlenmesi mümkün olmadığından sadece hastaların tespit edilerek toplumdan tecrit edilmesi ve bu şekilde hastalığın yavaşlatılması yönünde büyük çabalar gösteriliyor.

Ülkemizde de bu salgınla mücadele konusunda Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda büyük bir mücadele yürütülüyor. Özellikle sağlık çalışanlarının canları pahasına sürdürdükleri mücadele büyük can ve mal kayıpları ile devam ediyor. Nitekim bu gün itibariyle 500’ü aşkın ölüm ve binlerce hasta ile 30 büyükşehre ve Zonguldak ilimize giriş çıkışların önlenmesi, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü nüfusun sokağa çıkmasının yasaklanması aşamasına gelinmiş olması tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. İlimizde de bu doğrultuda Borçka ilçemiz ile iki köyümüz karantina altına alınmış olup bütün sosyal ve ekonomik yaşam durma noktasına gelmiştir.

Gerek ülkemizde gerekse Artvin’imizde kamu idaresinin aldığı bütün önlemler salgının yayılımını önlemeye dönüktür. Nitekim virüs bütün ülkelerde ve ülkemizde gücünü yayılma hızından almaktadır. Bu konuda ülkemizde de büyük sıkıntı olduğu anlaşılmaktadır. Sağlık Bakanının açıklamalarına göre Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bir hasta 2,6 kişiye hastalık bulaştırırken ülkemizde 1 hasta 16 kişiye hastalık bulaştırmaktadır. Rakamların ne derece sağlıklı olduğu bir yana en azından anlaşıldığı kadarıyla yayılım hızı açısından daha ciddi ve etkin önlemler alınması gerekmektedir. Yine bütün dünyada olduğu gibi tek mücadele

1-HASTAYI TESPİT ETMEK,

2-HASTAYI TECRİT ETMEKTEN geçiyor.

Bu tespit ve tecrit hem hastalığın yayılımını, yayılım hızını engellemekte, hemde sağlık sistemine hastalıkla mücadele edecek zamanı ve imkanı yaratıyor. Bu stratejik hedefe ulaşmak için günde 20.000’ler seviyesinde tanı işlemi yapılırken hastalıktan en çok etkilenecek yaşlı ve çocukların sokağa çıkması doğru olarak engellenmiş, bir çok işyeri kapanmış, zorunlu çalışma alanlarında evden çalışma ve nöbet sistemlerine geçilmiş, toplumsal ve ekonomik yaşam neredeyse tamamen durmuştur.
Bu kapsamda İlimizde kurulan İl Pandemi Kurulu’da 28.03.2020 tarihli ilk kararında iller arasındaki ulaşımın sınırlanmasına, valilik iznine bağlanmasına, seyahat izni verilenlerin sağlık kontrollerinin terminallerde yapılmasına, şehir içi servis hizmetinin yapılmamasına karar verilmiş, alınan önlemlere uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacağı da bildirilmiştir. İl Pandemi Kurulunun bu ilk kararından sonra da Borçka ilçemizde iki hastanın tespit edilmesi ile bir ilçe ve köy tümüyle karantinaya alınmıştır. Alınan bütün önlemler bulaşı riski olan alanlardaki nüfusu azaltmaya, zorunlu olmayanların evlerinde kalmasına yöneliktir. Yine ülkemizde ölümlerin ve yayılma hızının tepe noktaya ulaşmadığı ve her gün ölümlerin ve vaka sayısının artarak devam ettiği de bilinmektedir.

Virüsle mücadelenin en önemli ayaklarından birisi de halkın doğru bilgiye erişimi ve önlemlerin alınması konusunda bilim kurullarının önerilerinin topluma en yaygın biçimde anlatılmasıdır. Nitekim bu kapsamda Sağlık Bakanı da her akşam yaptığı basın toplantısı ile gelinen aşamadaki durumu topluma anlatmakta ve sorunun ciddiyetinin kavranmasına çaba göstermektedir. Doğru bilgi doğru mücadeleyi de beraberinde getirecektir. Bu kapsamda aşağıdaki konularda Artvin halkı olarak bilgi almak ve düşüncelerimizi paylaşmak istiyoruz:

1-Sayın kurulunuzun da bildiği ve yukarıda özetlendiği üzere alınan bütün önlemler toplumsal yaşamın her alanındaki bir arada insan sayısını azaltmaya dönük iken ve neredeyse bütün iş kollarında buna uyulmakta iken halen Murgul Maden’de, Artvin Cerattepe’de sürdürülen madencilik faaliyeti ile Yusufeli’de sürdürülen baraj çalışmasının neden sonlandırılmadığı anlaşılamamaktadır. Yüzlerce işçinin bir arada olumsuz koşullarda çalışıyor olması, bu işçilerin vardiya sonrası servislerle şehir merkezine getirilmesi büyük tehlike yaratmaktadır. Bir arada yüzlerce işçinin çalışıyor olması hem çalışan işçiler arasında salgının hızla yayılmasına yol açabileceği gibi hem de bu işçilerin şehir irtibatları nedeniyle şehir halkı da aynı tehlike ile karşı karşıya kalmaktadır. Sayın bakanın bir hastanın 16 kişiye hastalık bulaştırdığı sözü dikkate alınarak bu çalışmalara acilen son verilmelidir. Çalışan işçilerin mağduriyeti önlenerek ücretli izne ayrılmaları çok önemli bir tedbir olacaktır. İki hasta için bir ilçenin karantina altına alınmasını ne kadar doğru ise yüzlerce işçinin bir arada çalıştığı işlerin halen devam ediyor olması da o kadar sakıncalı ve vahim olup bunun kamu vicdanında kabul edilmesi mümkün değildir. Bunun kamu idaresinin sorumluluğunu doğuracağı da açıktır.

2-Yine alınan önlemlerin uygulanmasında büyük görev alan jandarma güçlerinin de halen bu işyerlerinin önünde bekletiliyor olması hem güvenlik zafiyetine hem de bu güvenlik güçlerinin hastalık riski altında olmasına neden olmaktadır. Buna da son verilmelidir.

3-Yukarıda da anlatıldığı üzere alınan önlemler salgının yayılmasını önlemeye ve yayılma hızını en aza indirmeye ve sağlık sisteminin bu sorunla baş edebilir durumda tutulmasına yöneliktir. Bu anlamda toplumdaki panik halinin giderilmesi de büyük önem taşımaktadır. Bunun bir yanı halka doğru bilginin verilmesinden, bilimsel bilginin ulaştırılmasından, söylenti ve hurafelerden arınmış akılcılıktan geçmektedir.

Hastalığa yakalanmış olan kişilerin tedavilerinin yapılabilirliği de panik havasından kurtulmamızdaki en büyük etkendir. Nitekim bütün haberlerde tedavi olanların taburcu olma görüntüleri yayınlanmakta taburcu olanlar alkışlarla uğurlanmaktadır. Bu kapsamda bizlerde Artvin’de hangi hastanelerin pandemi hastanesi olduğunu, kaç adet tanı kiti olduğunu, günde kaç tanı yapıldığını, kaç adet solunum cihazı bulunduğunu, şu an itibariyle gün gün hasta sayısını, hastane kapasitelerinin ne kadarının dolu olduğunu bilmek istiyoruz. Bunun için sayın kurulunuzun günlük bültenlerini ve alınan kararlarını en yaygın iletim sistemi ile evimizden çıkmadan öğrenmek istiyoruz.

Yukarıda belirtilen konularda bilgi edinme hakkı kapsamında ve sayın kurulunuzun kararlarına uymakta olan sorumlu yurttaşlar ve ilimizdeki sivil toplumu temsil eden kurumlar olarak taleplerimizin değerlendirilmesini, tarafımıza bilgi verilmesini saygı ile takdirlerinize sunarız.