Cerattepe Bakır Madeni ÇED Raporuna Yönelik Teknik Eleştiri Raporu

Prof. Dr. Halil Murat Özler

Artvin İli Cerattepe Mevkiinde yer alan “Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.” tarafından yapılması planlanan Bakır Madenciliği için bir ÇED raporu hazırlanmıştır(Şekil 1). Bu ÇED raporu hakkında ve alanın Hidrojeoloji yönünden değerlendirilmesi hususunda Yeşil Artvin Derneği tarafından bir teknik rapor yazılması talep edilmiştir. Arazi 12-13 Mart 2016 Tarihlerinde tüm yönleriyle incelenmiştir. Bu değerlendirme raporu, arazi çalışmaları, alan ve konu ile ilgili çok sayıdaki rapor incelenerek tarafımdan tamamen gönüllü olarak hazırlanmıştır.