Cerattepe Raporu -M. Doğan Kantarcı-

M. DOĞAN KANTARCI

Artvin İl’i “Üst kretase volkanik arazisinde” yeralmaktadır. Bu volkanik arazi demir+bakır sülfür (Kalkopirit Fe.Cu S2) minerallerince zengin maden yataklarını içermektedir. Artvin İl’i yerleşiminin güneyindeki dağlık arazi de kalkopirit bakımından işletilebilir zenginlikte olup, ayrıca Cerat Tepe’deki kalkopirit yatağının üstünde bir de “Demir Takke = Gossan” halinde altın ve gümüş cevheri bulunmaktadır. Demir Takke’deki altın ve gümüş cevheri açık ocak işletmesi ile, alttaki kalkopirit ise yeraltı (Galeri) işletmesi ile alınmak istenmektedir.