Rize İdare Mahkemesi Cerattepe Bilirkişi Raporu -2014-

Bölgenin heyelanlı olduğu göz önüne alındığında karo sahasının etrafının uygun boyutta kanallar ile drene edilerek sahanın dışından gelen yüzey sularının karo sahasına girmesinin engellenmesinin ayrıca karo sahasının tanziminden soma, yağmur sularının kontrolsüz akışım engellemek için rehabilitasyon yüzeyinde oluşturulacak kanallar ile suyun doğru drenajı yapılarak üst örtünün korunmasının sağlanmasının, bu kanalların tabanları erozyona dayanıklı malzeme ile kaplanarak rehabilite edilmiş sahalarda yağış soması oluşacak akış kaynaklı derin yarıkların oluşmasının önüne geçilmiş olunmasının hangi yağış miktarı, süresi ve akış-sızma oranları dikkate alınarak yapıldığının belirtilmemesi de pik yağışlarda tüm önlemlerin yetersizliği sonucunu ortaya çıkarması açısından dikkate alınması gerektiği…