Yeşil Artvin Derneği 13. Olağan Genel Kurulu

Derneğimizin 13. Olağan Genel Kurulu 30 Kasım 2019 Cumartesi günü Saat: 13.00’de Çarşı Mahallesi Dereüstü Sokak Katlı Otopark üstü dernek toplantı salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 14 Aralık 2019 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel Kurul duyurusu

Gündem aşağıda yazılan şekildedir katılımınız bekler saygılar sunarız.

Gündem:

1.     Açılış ve yoklama

2.     Divan teşekkülü

3.     Saygı duruşu

4.     Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

5.     Denetleme Kurulu raporunun okunması

6.     Gelir Gider cetvelinin okunması ve ibrası

7.     Tahmini bütçesinin okunması ve onayı

8.     Dilek ve temenniler

9.     Yeni Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının seçimi

10.  Kapanış

Yukarıdaki kararlar oy birliği ile alınmıştır.