Yeşil Artvin Derneği 15. Olağan Genel Kurulu Duyurusu

Yeşil Artvin Derneği 15. Olağan Genel Kurulu 26 Kasım 2023 Pazar günü Çarşı Mah. Çok Katlı Otopark Binası Kat 1’de bulunan Dernek toplantı salonunda saat 13.00’de yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurulumuz 17 Aralık 2023 Pazar günü saat 13.00’da aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Gündem aşağıda yazılan şekildedir katılımınızı bekler saygılar sunarız.

Gündem
1.Açılış ve yoklama
2. Divan teşekkülü
3. Saygı duruşu.
4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
5. Denetleme kurulunun raporunun okunması
6. Gelir gider cetvelinin okunması ve ibrası
7. Tahmini bütçenin okunması ve onayı
8. Dilek ve temenniler
9. Yeni yönetim denetim ve disiplin kurullarının seçimi
10. Kapanış

YEŞİL ARTVİN DERNEĞİ YÖN. KURULU BŞK
 NUR NEŞE KARAHAN