Genel Kurul duyurusu

Derneğimizin 14. Olağan Genel Kurulu 27 Kasım 2021 Cumartesi günü Saat: 13.00’de Çarşı Mahallesi Dereüstü Sokak Katlı Otopark üstü dernek toplantı salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 11 Aralık 2021 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

Genel Kurul duyurusu

Gündem aşağıda yazılan şekildedir katılımınızı bekler saygılar sunarız.

Gündem:

 1. Açılış ve yoklama
 2. Divan teşekkülü
 3. Saygı duruşu
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
 5. Denetleme Kurulu raporunun okunması
 6. Gelir Gider cetvelinin okunması ve ibrası
 7. Tahmini bütçesinin okunması ve onayı
 8. Dernek üye aidatının artırılmasının görüşülmesi
 9. Dilek ve temenniler
 10. Yeni Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının seçimi
 11. Kapanış