Teşekkürler…

Artvin ili Merkez ilçesi için hazırlanan ve 05.12.2018 tarihli Artvin Belediye Meclisi kararı ile uygunluğuna karar verilen 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı ile bu plana bağlı olarak yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının (7 etap halinde) iptali istemiyle 04.03.2019 tarihinde açmış olduğumuz dava 15.01.2020 tarihinde bilirkişi heyetinin de tespitlerimizi haklı bulması sonucu ile karar lehimize verilmiştir.

Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen başta TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (Genel Merkez) olmak üzere diğer sivil toplum kuruluşlarına ve duyarlı halkımıza teşekkür ederiz.

 

 

Basın Açıklamasını indirmek için tıklayınız…