Yeşil Artvin Derneği 12. Olağan Genel Kurulu

Yeşil Artvin Derneği 12.Olağan Genel Kurulu 26 Kasım 2017 Pazar günü Çarşı Mah. Çok Katlı Otopark Binası Kat 1’de bulunan Dernek toplantı salonunda saat 13.00’de yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurulumuz 10 Aralık 2017 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Gündem aşağıda yazılan şekildedir katılımınızı bekler saygılar sunarız.

Gündem
1.Açılış ve yoklama
2. Divan teşekkülü
3. Saygı duruşu.
4. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
5. Denetleme kurulunun raporunun okunması
6. Gelir gider cetvelinin okunması ve ibrası
7. Tahmini bütçenin okunması ve onayı
8. Dilek ve temenniler
9. Yeni yönetim denetim ve disiplin kurullarının seçimi
10. Kapanış